Адвокатите да дадат свои коментари за Предлог-законот за нотаријат
Адвокатите да ги дадат своите коментари на Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување
ВИДЕО ПРЕДАВАЊЕ - ДОКАЗИ И ПРИГОВОРИ
Kурс по етика за адвокати
Можност за надомест на трошоци на постапката при обезбедување на правна помош за повреди на избирачко право во соработка со Институтот за правни и политички истражувања
Во Струга одржани Адвокатските спортски игри 2017
ЕВРОПСКИ ДЕН НА АДВОКАТУРАТА
Адвокатската комора на РМ потпиша Меморандум за соработка со Управата за водење на матичните книги
Уставниот суд поведе постапка за Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната: „Нарушена е судската независност!“
(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во септемвриска сесија 2017 година
(ИНТЕГРАЛНО) РЕШЕНИЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ: Присуството на адвокат во постапката пред нотар обезбедува правна сигурност на граѓаните
Обука за Законот за кривичната постапка одржана во Струга
ОБУКА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА ОДРЖАНА ВО КУМАНОВО
ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РМ ВО ВРСКА СО ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВОНСУДСКА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ
ВОДИЧ ЗA ЧЛЕНОТ 5 ОД ЕКЧП - ПРАВО НА СЛОБОДА И НА БЕЗБЕДНОСТ
Универзитетот Американ Колеџ Скопје овозможува попусти за членови на Адвокатска Комора на РМ и членови на семејствата
Бесплатно објавувајте ги своите огласи на веб страната на Комората
ГОВОРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АКРМ, НИКОЛА ДОДЕВСКИ, НА 72-ГОДИШНИНАТА ОД АДВОКАТУРАТА ВО РМ
(ФОТОГАЛЕРИЈА) ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА - 72 ГОДИНИ
СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖАНИ ДЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА: „Повеќе од седум децении, адвокатите се бескомпромисен заштитник на човековите права“
Неправилната примена на Адвокатската тарифа од страна на судовите - главна тема на средбата помеѓу делегацијата на Адвокатската комора и претседателот на Врховниот суд
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА КОМОРСКА ЧЛЕНАРИНА ЗА 2017 ГОДИНА
„ЗА АДВОКАТИТЕ ПРАВНАТА СИГУРНОСТ Е ПРЕД СÈ“ – Претседателот на АКРМ со остри критики за опструкциите на Законот за нотаријатот од страна на нотарите и министерот за правда
ПРЕСУДА: Велешките адвокати го добија случајот со надриписарите
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите
Упатство за користење на софтверот „Адвокато“

ИНФО

Ноември 16, 2017

Уставниот суд го укина Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната

Уставниот суд на денешната седница донесе одлука Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната да биде укинат...
Ноември 15, 2017

Адвокатите да дадат свои коментари на Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот

Адвокатската комора на РМ ги повикува своите членови да се вклучат со свои коментари на Предлог-законот за нотаријат...
Ноември 14, 2017

Адвокатите да ги дадат своите коментари на Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување

На веб страницата ener.gov.mk е објавен Предлог-законот за извршување...
Ноември 14, 2017

ВИДЕО ПРЕДАВАЊЕ - ДОКАЗИ И ПРИГОВОРИ

Новиот Закон за кривична постапка (понатаму во текстот: ЗКП) бара адвокатите на одбраната...
Ноември 09, 2017

Kурс по етика за адвокати

Целта на овој курс е скромна: да обезбеди кусо, но контекстуално резиме на етичките обврски на правните застапници/ бранители (понатаму во текстот именувани како „адвокати“)...
Ноември 07, 2017

Можност за надомест на трошоци на постапката при обезбедување на правна помош за повреди на избирачко право во соработка со Институтот за правни и политички истражувања

Имајќи ја предвид исклучителната важност на почитувањето на слободното избирачко право, како еден од основните предуслови за владеење на правото...

Календар на новости

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме