-->

Што претставува Advokato.mk?


Адвокато Ви ја олеснува секојдневната работа

Сите ваши предмети, рочишта, документи и роковник достапни на едно место преку интернет

АДВОКАТО (advokato.mk) претставува интегрирано софтверско решение со кое се олеснува и модернизира работата на адвокатите и адвокатските канцеларии.
Апликацијата е веб базирано решение со цел полесен и достапен пристап за корисниците во кое било време и од кое било место со интернет пристап. 

Бесплатно користење за сите членови на Адвокатската комора на РМ.   Откријте како >>>

Зошто да започнете со користење на Advokato.mk:

Централизиран систем 
       (достапен 24/7)

Корисниците имаат централизиран систем каде се складираат сите податоци или документи поврзани со работата на нивното адвокатско биро.

Достапност

Достапност на целата документација за предмети и услуги од каде било преку компјутер или мобилен уред со овозможена интернет конекција.

Заштеда на време

Брз пристап до податоците и работа со истите.

 

Мултиплатформско решение

Може да се користи на компјутер, таблет и смартфон со едноставен и лесен кориснички интерфејс

 

Безбедност

Складирање на сите податоци и документи, на сервери со ISO 27000 сертификат, со автоматско правење на бекап на повеќе различни локации.

 

Едноставен кориснички интерфејс

Адвокатите брзо се навикнуваат на работата со Advokato.mk, дури и без претходна обука


Предности од користењето на апликацијата:

1. Персонализација на групи и области на предмети,услуги,документи 
2. Менаџирање со вработени, пристапи и привилегии 
3. База на сите контакти поврзани со предмети и услуги 
4. Управување со судски предмети, рочишта и документи 
5. Управување со адвокатски услуги и документи 
6. Адвокатски роковник - Интегриран календар со известувања за сите активности (рочишта, состаноци, задачи) и можност за автоматско потсетување преку апликацијата.  
7. Интегриран систем за потсетувања за активности 
8. Брз пристап до предефинирани темплејти според типови на документи 
9. Именик на сите регистрирани адвокати, нотари, извршители, судови,институции во Р.Македонија 
10. Наплата, фактурање, трошоци и извештаи 
11. Табеларни и визуелни извештаи


Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме