Архива на информации

Триесет и тројца нови адвокати се здобија со лиценци за вршење на адвокатската дејност во јунската сесија 2018 година...

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје...

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Советот на Европа...
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Советот на Европа...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

По барање на Адвокатската комора на Република  Македонија  (АКРМ) одржани се состаноци со големи компании-доверители...

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Заштита на податоци во Европската Унија“...

Мојата првенствена заложба ќе биде зајакнување на квалитетот на адвокатурата преку создавање законски решенија во интерес на адвокатите и граѓаните

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правното позиционирање на трговецот поединец и практичните импликации од негово егзистирање“...
Страница 1 од 38

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме