Архива на информации

Уставниот суд на денешната седница донесе одлука Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната да биде укинат...

Адвокатската комора на РМ ги повикува своите членови да се вклучат  со свои коментари на Предлог-законот за нотаријат...
На веб страницата ener.gov.mk е објавен Предлог-законот за извршување...

ВИДЕО ПРЕДАВАЊЕ - ДОКАЗИ И ПРИГОВОРИ

Новиот Закон за кривична постапка (понатаму во текстот: ЗКП) бара адвокатите на одбраната...

Kурс по етика за адвокати

Целта на овој курс е скромна: да обезбеди кусо, но контекстуално резиме на етичките обврски на правните застапници/ бранители (понатаму во текстот именувани како „адвокати“)...

Академијата за судии и јавни обвинителои „Павел Шатев“ во соработка и со финасиска поддршка на Инструментот за телничка помош и размена на информации (TAIEX)...

Имајќи ја предвид исклучителната важност на почитувањето на слободното избирачко право, како еден од основните предуслови за владеење на правото...

Во Струга одржани Адвокатските спортски игри 2017

Викендов во Струга се одржаа овогодинешните, единаесетти по ред, Адвокатски спортски игри. Адвокатските екипи од различните апелациони подрачја...

Страница 1 од 31

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме