Обуки

 • 02
 • Мар

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици...

 • 20
 • Мар
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правото на вработените при отворање стечај...
 • 15
 • Фев
На 15 февруари 2018 година во организација на Советот на Европа и Македонското здружение на млади правници...
 • 02
 • Фев
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Побивање правни дејствија од аспект на Законот за облигациони односи и Закон за стечај“...
 • 06
 • Дек
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Мерките на процесна заштита согласно ЗКП и Закон за правда на децата...
 • 13
 • Дек
Академијата за судии и јавни обвинителои „Павел Шатев“ во соработка и со финасиска поддршка на Инструментот за телничка помош и размена на информации (TAIEX)...
 • 10
 • Ное
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира правна дебата...
 • 14
 • Дек
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира дводневна тркалезна маса на тема „Улогата на судечкиот судија во доказната постапка“...
Страница 1 од 14

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме