Обуки

 • 29
 • Јун

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје...

 • 16
 • Јул
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Советот на Европа...
 • 10
 • Јул
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Советот на Европа...
 • 09
 • Јул
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Заштита на податоци во Европската Унија“...
 • 08
 • Јун
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правното позиционирање на трговецот поединец и практичните импликации од негово егзистирање“...
 • 19
 • Јун
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Канцеларијата на Обединетите нации (UNDOC), Оддел за организиран криминал и недозволена трговија со луѓе...
 • 18
 • Мај

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици...

 • 21
 • Мај

На 21.5.2018 година (понеделник) во Народна банка на РМ, Скопје, на 8-ми кат, со почеток од 11,00  часот...

Страница 1 од 16

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме