Прес

Мојата првенствена заложба ќе биде зајакнување на квалитетот на адвокатурата преку создавање законски решенија во интерес на адвокатите и граѓаните

Во светот, државните служби ги водат зрели луѓе со знаење, професионално и животно искуство, вели новоизбраниот претседател на Адвокатската комора Љубомир Михајловски Џанго...

Адвокатот Љубомир Михајловски – Џанго е новиот претседател на Адвокатската комора на Република Македонија. Негови заменици ќе бидат Јелена Ристиќ и Бесим Реџепи...

Економско јакнење, остручување на адвокатите,технички и просторни унапредувања се само дел од приоритетите на новиот претседател на адвокатската комора Љубомир Михајловски Џанго кој вчера по десет часа заседавање на делегатите во Струга доби најголема доверба  за управување со комората...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j-19ioPh7Xk" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Ниту една од предложените измени од страна на НКРМ и од Стопанската комора на РМ не е прифатлива за Адвокатската комора на Република Македонија, се вели во текстот на предлозите и коментарите подготвени од работната група на АКРМ упатени до Министерството за правда, а во врска со измените на Законот за нотаријатот...

Адвокатската комора на Македонија ги отфрла тврдењата на нотари и работодавачи дека адвокатската награда го отежнува работењето на стопанските субјекти...

Страница 1 од 4

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме