Прес

Адвокатската комора на Македонија ги отфрла тврдењата на нотари и работодавачи дека адвокатската награда го отежнува работењето на стопанските субјекти...

Извор: МИА / Објавено: 14.03.2017

Претседателот на Адвокатската комора на Македонија Никола Додевски денеска на прес-конференција ги отфрли како неосновани и шпекулации тврдењата дека адвокатската награда или дејност...

Нотарите на штета на граѓаните го опструираат Законот за нотаријатот, Здружението на работодавачи го промовира и поттикнува надриписарството...

Велешките адвокати го добија случајот што го поведоа со поднесување на кривична пријава за надриписарство...

Од Нотарската комора на Република Македонија велат дека повторно не се подготвени за примената на Законот за нотаријатот...

Адвокатската комора на Македонија во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и...

Почна првата обука на адвокатите за новиот Закон за кривична постапка...

Аспектот на практичната примена на Законот за кривичната постапка и на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната...

Страница 1 од 3

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме