Листа на дежурни адвокати

 

СКОПЈЕ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АНГЕЛЕСКА СВЕТЛАНА

Битпазарска 90/2

АРКА кат2 лок.105

072/254-653

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

АНГЕЛОВСКА ГОРДАНА

Крсте Мисирков 7

ДТЦ Мавровка лам.Ц кат 1, к. 11

078/206-417

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

БАЈАЛСКИ БОРКО

Титовелешка 85

070/376-526

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

ВАНЕВСКИ БОЈАН

Борис Трајковски

бр.24 лок.7

ДТЦ Стара Рампа

078/220-85%

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

ВАРЕЛА АЛЕКСАНДАР

Крсте Мисирков 7

ДТЦ Мавровка лам.Ц кат 3, к. 15

070/338-335

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6.

ВЕЛИЧКОВСКА ЗЛАТКА

Бул. Крсте

Мисирков бр.2/10

ТЦ Мавровка л.Ц

071/770-712

078/304-384

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

7.

ВЛАДИЧЕВСКИ

МЕТОДИЈА

Ѓорче Петров

бр.12А

078/455-869

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

8.

ГАВРОВСКИ ИЛЧО

Васил Главинов

3/1-1

070/376-079

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

9.

ГВОЗДЕНОВИЌ

ДРАГАНА

Бул. Крсте

Мисирков бр.7 ДТЦ Мавровка лам.Ц кат 1 канц.11

070/227-072

078/429-009

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

10.

ДИМОВСКИ НЕНАД

Никола

Вукмировиќ 14а

02/2047-299

078/301-213

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

11.

ДОДЕВСКА ОЛИВЕРА

Бојмија бр.8

071/387-772

02/2461-889

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

12.

ДОДЕВСКИ САШО

ДТЦ Мавровка

лам.Ц кат.3 канц.5

070/206-660

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

13.

ЃОРОВ МИЛКО

Бул. Авној 68

бр.53А

076/435-846

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

14.

ЃОРЧЕВСКИ ДИМЕ

ТЦ Мавровка лам.Ц кат.6 кан.5

078/446-979

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

15.

МАКАРОВСКА

ИЛИЈАНА

Јане Сандански

9-А кат.1, лок.10

070/504-406

02/245%-35%

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

16.

МИЛАНОВА БРАНКИЦА

бул.Гоце Делчев

11

ДТЦ Мавровка сутерен лок.20

02/3223-456

071/306-945

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

17.

МУСА ФАТМИР

ТЦ Мавровка

мезанин локал 41

078/254-599

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

18.

ПАНЧЕВСКИ ВАСИЛ

Бул.Крсте

Мисирков бр.57 лок.7 , ДТЦ Мавровка

078/217-993

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19.

ПЕЈИЌ ДРАГАН

бул. Гоце Делчев

11, Мавровка лок.7 приземје

070/999-896

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

20.

ПЕПОВСКИ БЛАГОЈА

Шекспирова бр.

7/4-3

-070/692-448

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

21.

СПАСЕВСКИ НАЈДО

Роса Плавева 4/2

078/310-343

078/310-982

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

22.

ТАСЕВСКИ БОРО

бул. Кочо Рацин

бр.28

070/269-924

02/3230-399

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

23.

ТОДОРОВСКИ НИКОЛА

11 Октомври 21-

1/2

076/435-333

02/3125-165

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

24.

ТРАЈКОВСКИ ЗОРАН

Пролет бр.16/2-

27

070/782-657

075/450-704

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.

ТУМАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР

ТЦ Мавровка лам. Ц, кат 5, канц.9

070/214-742

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.

ШТЕРЈОВСКИ ГОЦЕ

Димитрие

Чуповски 1А 3/4

070/826-936

02/6142-680

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.

ГОРДАНА МИТОВСКА

 

ДТЦ Мавровка мезанин локал 54

 

070/274-006 , 02/3115-440

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

28.

ВЛАДИМИР СТАМЕНКОВСКИ

 

бул. Партизански одреди бр.80 зграда бр.3 влез 2 локал 25

 

078/359-516

 

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

29.

ОЛИВЕР ВУКСАНОВИЌ

 

ул. Никола Тримпаре бр.12/5

 

078/238-319,

071/238-319

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

30.

ИВАН ЦИБРЕВ

 

ул. Дебарца бр.57/1-17

 

078/357-085,

02/3241-144

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 


 КУМАНОВО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

ГЛИГОРОВСКА

МИРЈАНА

локалитет Хотел

Куманово бб

070/597-007

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ЃАКОВСКИ ДРАГАН

Лок. Хотел

Куманово бб

071/260-178

031/452-744

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ЈОВАНОВСКИ ДЕЈАН

Лок. Хотел

Куманово А2/3

070/613-213

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

САЗДЕВСКА СНЕЖАНА

11 Октомври бр.1

л.Хотел Куманово

071/721-097

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

СТАНКОВИЌ СИНИША

Димитар Влахов

52/5

031/550-578

070/258-722

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6.

СТАНКОВИЌ СРЃАН

Димитар Влахов 52/5

031/550-578

070/802-986

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

7.

СТОЈАНОВИЌ

КРИСТИНА

ул. Пионерска

33/5

075/35%-099

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

8.

СУЛЕЈМАНИ БЕСНИК

Лок. Хотел

Куманово А2/3

071/291-460

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

9.

ЦВЕТАНОВСКА ЕЛИЗАБЕТА

11 Октомври лок.

Црвен крст 3

075/682-666

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 БИТОЛА

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АТАНАСОВСКИ ИВАН

 

078/312-425

 

2.

ГАЈДАРОВСКИ СТЕФАН

 

077/545-427

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ГЛАВЕВСКИ ВОИСЛАВ

 

070/221-092

 

4.

ГЛАВИНЧЕ НИКОЛА

Филип II

Македонски лок.12

072/239-239

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

ДИМИТРОВСКА

КОРНЕЛИЈА

 

071/248-114

 

6.

ДИМИТРОВСКИ

АНТОНИЈО

 

070/227-224

 

7.

ДИМИТРОВСКИ НИКОЛА

 

071/207-224

 

8.

ДИМОВСКИ БЛАГОЈ

Коле

Неделковски 4

047/220-922

070/567-932

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

9.

ДИМОВСКИ ЉУПЧО

 

072/223-365

 

10.

ДОДОВСКИ БОЈАН

 

076/432-887

 

11.

ДАБИЌ НИКОЛА

11 Март бр.11

075/287-786

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

12.

ЃОРГИЈЕВ ВАСИЛ

АД Ипсо Јуре

Јане Сандански бр.13

047/221-980

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

13.

ЃОРГИЈЕВ ОЛЕГ

АД Ипсо Јуре

Јане Сандански бр.13

047/221-980

 

14.

ИВАНОСКИ ДАНИЕЛ

Филип Втори

Македонски 13/8

047/237-953

075/424-735

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

15.

ИЛИЕВСКИ ОЛИВЕР

бул. 1 Мај 148/2

075/449-198

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

16.

ЈОЦЕВСКА ЕЛИЗАБЕТА

 

071/235-196

 

17.

КОТЕСКА-КАЛАЈЏИЕВСКИ

КАТЕРИНА

П.П.Његош

бр.128/10

078/451-102

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

18.

КОЖОВСКИ ЉУПЧО

Иван

Милутиновиќ бб ДЦ Шехерезада Лам Б лок.19

075/433-678

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19.

КУШЕВСКИ ИВИЦА

 

070/237-586

 

20.

МИХАЈЛОСКИ КИРИЛ

Климент

Охридски бр.35 Пелагонка 2 лам.4, кат3

076/420-533

076/350-503

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

21.

ПАВЛОВА ТАТЈАНА

 

071/836-046

 

22.

ПАШОВСКИ ВЛАДИМИР

 

070/803-225

 

23.

ПРЧЕВСКИ ПЕТАР

 

071/222-161

 

24.

РУТЕВСКИ ИВАН

Цар Самоил 32

071/807-783

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.

СОТИРОВСКА МАРГА

Фуштани бр.10

047/226-099

070/542-741

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.

СТОЈКОВ ВАСКО

11 Март бр.11

075/351-114

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.

ТАНЧЕВСКИ АЛЕКСАНДАР

Иван

Милутиновиќ 15/1

047/240-090

070/518-275

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

28.

ХРИСТОВСКИ БОРЧЕ

АД Ипсо Јуре

Јане Сандански бр.13

047/221-980

 

 ПРИЛЕП

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АДАМЧЕСКИ ИЛИЈА

Борка Утот

бр.16

070/308-753

076/308-753

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

АНГЕЛЕСКА ВИОЛЕТА

Хотел Скопје 1

кат

070/497-710

076/661-810

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ДОЛГОСКИ АЛЕКСАНДАР

ул. Моша

Пијаде 36

070/925-108

 

4.

КАЗАНЏИСКИ ЖАРКО

ул. Браќа

Ламески бр. 21

075/308-5%8

048/422-151

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

КИСЕЛОСКИ СЛОБОДАН

ул. Херој

Карпош бр.23

070/353-315

048/416-263

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6.

СПИРКОСКИ ИВАН

Караорман бр.8 кат,2

071/369-553

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

7.

ТОДОРОСКИ КИРИЛ

Бул. Гоце

Делчев бр.78

070/716-195

076/226-522

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

8.

ТОШЕВ ГОЦЕ

Републиканска

бр. 14А

078/734-076

077/791-171

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

ШТИП

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

ЛИКОВ НИКОЛА

Штипски сокак

бб

070/954-735

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ТРАЈАНОВСКИ ФИДАНЧО

Браќа Миладинови 10

070/322-692

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ЏОРЛЕВ ДАРКО

ул. Кирил и

Методиј бр.46А

078/347-144

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 ТЕТОВО 

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АМЕТИ БАЈРАМ

Струшка 21

070/885-469

078/339-280

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ИДРИЗИ НАСЕР

Илинденска 71

072/245-815

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ЈОВАНОСКИ ДРАГИША

ул. ЈНА бр.14

070/588-008

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

РИСТОВСКИ КРСТЕ

Струшка бр.4

070/224-358

044/334-361

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

СИМЈАНОСКИ

АЛЕКСАНДАР

Плоштад

Македонија бр.25 кат.1

070/371-787

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6.

ТРИФУНОВСКИ НЕНАД

ул. Радован

Цониќ бр.12

070/605-805

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  

ВЕЛЕС

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АНГЕЛОВСКА ЉУБИЦА

Никола

Оровчанец 15-1/7

070/265-128

043/211-464

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ГЕОРГИЕВСКИ ПЕТРЕ

Ул. Гоце Делчев

бр.26

070/216-222

070/311-222

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ЗДРАВКОВСКИ НИКОЛА

ул. Гоце Делчев бр.26

070/216-364

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

ПЉАКОВ МАРЈАН

ул. Маршал Тито

бр.60/2

076/406-316

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

ТРАЈКОВСКИ ТРАЈЧЕ

Гоце Делчев 6

078/444-408

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

СТРУМИЦА

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АРАБАЏИЕВ ВАСИЛ

Плоштад

Маршал Тито 4

071/345-548

034/330-222

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ГОЦЕВСКИ ДАРКО

ул. Маршал

Тито бр.135

070/491-503

034/328-092

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ДОНЧЕВА СИЛВАНА

ул. Ленинова 15

спрат 4 к.70

070/374-412

034/340-440

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

ИВАНОВА БИЛЈАНА

Ленинова бр.15

кат.1

076/370-070

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

МАЃЕРОВСКИ

ЖИВОРАД

ул. Невена

Стојкова бр.17/1/5

070/763-369

034/324-588

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6.

СОКОЛОВА ЈУЛИЈА

ул. Димитар

Цветинов бр.9-А

077/518-347

034/324-983

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

7.

СУЛЕЈМАНОВ АКСЕЛ

ул. Ленинова 15

070/310-888

034/344-576

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

ДЕЛЧЕВО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АПОСТОЛОВ ЖАРКО

бул.

Македонија бб

070/260-697

033/410-053

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ВЕЛИЧКОВСКИ КИРИЛ

бул.

Македонија бб

070/213-117

033/410-018

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

МИТЕВСКИ БЛАГОЈ

Орце Николов бр. 35

075/275-641

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

СИМОВ ДУШКО

Бул.Македонија

К-1

033/410-369

070/349-581

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

КИЧЕВО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

СИЉАНОСКА ТАТЈАНА

бул. Ослободување бр.9/5

070/223-808

045/227-135

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ТРПЕСКА ЕЛИЗАБЕТА

бул.Ослободување

9/96

070/927-210

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 КОЧАНИ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АНАКИЈЕВ СЛАВКО

Стево

Теодосиевски 33

033/277-267

070/505-073

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ЈОВАНОВ БЛАГОЈ

Маршал Тито 47,

сутерен влез 64

078/213-021

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

КУЗМАНОВА

СВЕТЛАНА

ул. Никола Карев

бб

076/434-600

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5.

ТРАЈЧЕВА

ВАЛЕНТИНА

ул. Никола Карев

бб

071/601-920

033/276-817

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  

ГЕВГЕЛИЈА

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

ЈАНЧЕВА ЉУПКА

Маршал Тито

бр.77/3-5

078/395-696

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ЈАНЧЕВА ЃОРЃИЕВА

ЗОРИЦА

Гевгелиски

партизански одреди бр.1/7

070/444-461

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

СВЕТИ НИКОЛЕ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

ГАВЕВСКИ ИГОР

Плоштад Илинден

бб

077/646-663

032/441-067

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ПАНЕВСКИ ДРАГАН

Вера Циривири 2

078/226-140

071/226-150

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ЈАНЕВСКИ ЈАНЧЕ

Ленинова 53

071/226-165

032/442-953

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  

КРИВА ПАЛАНКА 

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АЛЕКСОВСКИ ЈОСИП

ул. Свети Јоаким

Осоговски бр.149

070/384-082

031/372-001

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

АЛЕКСОВСКИ РАДЕ

ул. Свети Јоаким

Осоговски бр.149

070/274-081

031/372-001

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

ДИМИТРОВСКИ

АЛЕКСАНДАР

ул. Свети Јоаким

Осоговски бр.171

070/397-751

075/448-070

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4.

СТАНОЈКОВСКИ

АНДРЕЈА

11-ти Октомври 25

071/798-190

077/695-405

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

   

НЕГОТИНО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

МИТКОВСКА СЛАВИЦА

Маршал Тито

бб

070/917-989

075/717-099

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ПАНОВА НИКОЛИНА

Јане

Сандански 10

071/544-933

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

КАВАДАРЦИ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

ЖИВКО АЈТОВ

Илинденска

бр.18

076/296-028

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

РАДОВИШ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

АНДОНОВ СЛАВЧЕ

ул. 8-ми

Септември бр.86

075/506-103

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2.

ЗДРАВЕВ БЛАЖЕ

Самоилова 36г

070/578-302

032/634-053

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3.

КРСТЕВ ЗОРАНЧЕ

ул. Блаже

Конески бр.4

075/680-823

032/551-302

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

ГОСТИВАР

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

ЈУСУФИ ЌЕМАЛ

ул. Браќа Ѓиноски бр.57- Б

070/215-772

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме