Листа на адвокати по службена должност


СКОПЈЕ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата - положен

правосуден испит

1.

АДЕМИ АЛПЕР

бул.Крсте Мисирков 11 ДТЦ Мавровка мезан. Лок.42

070/379-930

02/3122-299

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

2.

АЛЕКСИЌ САЊА

ул. Гиго

Михајловски 2/3-24

02/3063-043

070/356-416

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Јуни 2002

3.

АНГЕЛЕСКА СВЕТЛАНА

Битпазарска 90/2

АРКА кат2 лок.105

072/254-653

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

11.02.2011

4.

АНГЕЛОВСКА ГОРДАНА

Крсте Мисирков 7 ДТЦ Мавровка лам.Ц кат 1, к. 11

078/206-417

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

11,06,2012

5.

БАЈАЛСКИ БОРКО

Титовелешка 85

070/376-526

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

07.04.2011

6.

ВАНЕВСКИ БОЈАН

Борис Трајковски

бр.24 лок.7

ДТЦ Стара Рампа

078/220-862

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Октомври 2013

7.

ВАРЕЛА АЛЕКСАНДАР

Крсте Мисирков 7 ДТЦ Мавровка лам.Ц кат 3, к. 15

070/338-335

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Јуни 2009

8.

ВЕЛИЧКОВСКА ЗЛАТКА

Бул. Крсте

Мисирков бр.2/10 ТЦ Мавровка л.Ц

071/770-712

078/304-384

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

април 2013

9.


ВЛАДИЧЕВСКИ МЕТОДИЈА

Ѓорче Петров

бр.12А

078/455-869

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

21,12,2011

10.

ГАВРОВСКИ ИЛЧО

Васил Главинов

3/1-1

070/376-079

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

декември 2012

11.

ГВОЗДЕНОВИЌ ДРАГАНА

Бул. Крсте

Мисирков бр.7 ДТЦ Мавровка лам.Ц кат 1 канц.11

070/227-072

078/429-009

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

18,06,2012

12.

ДИМОВСКИ НЕНАД

Никола

Вукмировиќ 14-а

02/2047-299

078/301-213

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

30.10.2012

13.

ДОДЕВСКА ОЛИВЕРА

Бојмија бр.8

071/387-772

02/2461-889

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

декември 1996

14.

ДОДЕВСКИ САШО

ДТЦ Мавровка

лам.Ц кат.3 канц.5

070/206-660

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1992

15.

ЃОРОВ МИЛКО

Бул. Авној 68

бр.53А

076/435-846

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

14.10.2013

16.

ЃОРЧЕВСКИ ДИМЕ

ТЦ Мавровка

лам.Ц кат.6 кан.5

078/446-979

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

10.12.2010

17.

ЗЕФИЌ ПАВЛИНА

ТЦ Палома Бјанка бр.2/2

078/230-057

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Февруари 2011

18.

ИВАНОВСКИ  КИРЕ

ул.Иван Аговски

бр.10/3-2

075/366-716

078/244-898

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

19.

МЕТОДИЕВ ДРАГИ

Христо Смиренски

бр.54/2-6

078/327-421

02/6121-581

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

декември 2010

20.

МИЛАНОВА БРАНКИЦА

бул.Гоце Делчев 11 ДТЦ Мавровка сутерен лок.20

02/3223-456

071/306-945

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

09.02.2012

21.

МИЛОШЕВСКИ ЈОВАН

Ул. Владимир

Комаров бр.1 лок.3

070/763-886

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Јуни 2013

22.

МИТИЌ БИСЕРА

Мито Х. Јасмин

бр.14

02/3256-321

078/400-918

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

20.06.2011

23.

МУСА ФАТМИР

ТЦ Мавровка мезанин локал 41

078/254-599

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

14.12.2012

24.

ПАЛИТОВ ГОРАН

Бул. Партизански

одреди бр.37/1 лок.18 - Мезанин

071/237-747

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1998

25.

ПАНЧЕВСКИ ВАСИЛ

Бул.Крсте

Мисирков бр.57

лок.7 , ДТЦ

Мавровка

078/217-993

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

26.

ПЕЈИЌ ДРАГАН

бул. Гоце Делчев

11, Мавровка лок.7 приземје

070/999-896

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

17.02.2000

27.

ПЕПОВСКИ БЛАГОЈА

Шекспирова

бр.7/4-3

070/692-448

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

14.10.2010

28.

ПЕТРОВСКИ ТОДОР

Никола Парапунов 3-1/11

071/487-719

02/3075-014

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19.12.2003

29.

ПЕТРУШЕВА СОЊА

Бул. Партизански

одреди 16/1-17

02/3114-204

078/232-382

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

јуни 1991

30.

ПОПОВСКА АЛЕКСАНДРА

ТЦ Мавровка лам.

Ц кат.1 лок.6

078/801-405

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2012

31.

ТАСЕВСКИ БОРО

бул. Кочо Рацин бр.28

070/269-924

02/3230-399

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2005

32.

ТОДОРОВСКИ ЈОВАН

Ул. Иван

Милутиновиќ 29

070/262-060

071/331-354

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1987

33.

ТОДОРОВСКИ НИКОЛА

11 Октомври 21-

1/2

076/435-333

02/3125-165

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Јуни 2013

34.

ТРАЈКОВСКИ ЗОРАН

Пролет бр.16/2-27

070/782-657

075/450-704

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

04.12.2001

35.

ТУМАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР

ТЦ Мавровка лам.

Ц, кат 5, канц.9

070/214-742

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.">аОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Јуни 2004

36.

 

ГОРДАНА МИТОВСКА

 

ДТЦ Мавровка мезанин

локал 54

 

070/274-006 , 02/3115-440

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

1997

37.

ОЛИВЕР ВУКСАНОВИЌ

 

ул. Никола Тримпаре бр.12/5

 

078/238-319,

071/238-319

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

24.06.2008

 

38.

 

ВЛАДИМИР СТАМЕНКОВСКИ

 

бул. Партизански одреди бр.80 зграда бр.3 влез 2 локал 25

 

078/359-516

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

204

ОХРИД

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

ЈАСНА ВРЕТОСКА

Даме Груев бр.3-/1-1

078/327-240

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

18.02.2013

КУМАНОВО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРЕВА

11 Октомври 1а

070/258-850

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

09.02.1993

2.

ГЛИГОРОВСКА МИРЈАНА

локалитет Хотел

Куманово бб

070/597-007

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

10.02.2011

3.

ЃАКОВСКИ ДРАГАН

Лок. Хотел

Куманово бб

071/260-178

031/452-744

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19.04.2007

4.

ИЛИЕВСКА ВИОЛЕТА

Димитрије Туцовиќ бр.1, лок. Хотел Куманово Мезанин

070/810-577

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

17.06.1995

5.

ЈОВАНОВСКИ ДЕЈАН

Лок. Хотел

Куманово А2/3

070/613-213

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

13.12.2005

6.

САЗДЕВСКА СНЕЖАНА

11 Октомври бр.1

л.Хотел Куманово

071/721-097

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

18.10.2001

7.

СТАНКОВИЌ СИНИША

Димитар Влахов

52/5

031/550-578

070/258-722

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

24.09.1992

8.

СТАНКОВИЌ СРЃАН

Димитар Влахов

52/5

031/550-578

070/802-986

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

10.12.2010

9.

СТОЈАНОВИЌ СЕРАФИМОВСКА КРИСТИНА 

11-ти Октомври бр.1

33/5

075/362-099

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

декември 2012

10.

СТОЈКОВСКА МИРЈАНА

ул. Гоце Делчев бр.15

070/965-262

031/415-743

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

21.06.1999

11.

СУЛЕЈМАНИ БЕСНИК

Лок. Хотел

Куманово А2/3

071/291-460

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

07.06.2007

12.

ЦВЕТАНОВСКА ЕЛИЗАБЕТА

11 Октомври лок.

Црвен крст 3

075/682-666

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19.12.2003

13.

ЦВЕТКОВСКА ИРЕНА

Плоштад Маршал Тито бб

075/994-444

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

06.06.2001

14.

АРБНОРЕ ЕЛЕЗИ

11 октомври бр.5, лок. Хотел Куманово 

071/681-065

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 


БИТОЛА

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

АТАНАСОВ ВАЊА

 

070/373-909

 

ДА

2.

АТАНАСОВСКИ ИВАН

 

078/312-425

 

НЕ

3.

ВРШКОВ ДИМИТАР

 

070/522-291

 

ДА

4.

ГАЈДАРОВСКИ СТЕФАН

 

077/545-427

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

08.06.2012

5.

ГЛАВИНЧЕ ЕМИЛ

Филип II

Македонски лок.12

070/395-246

075/504-604

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

декември 2002

6.

ГЛАВИНЧЕ НИКОЛА

Филип II

Македонски лок.12

072/239-239

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

декември 2012

7.

ДИМИТРОВСКА КОРНЕЛИЈА

 

071/248-114

 

ДА

8.

ДИМИТРОВСКИ АНТОНИЈО

 

070/227-224

 

ДА

9.

ДИМИТРОВСКИ НИКОЛА

 

071/207-224

 

ДА

10.

ДИМОВСКИ БЛАГОЈ

Коле Неделковски 4

047/220-922

070/567-932

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Октомври 2008

11.

ДИМОВСКИ ЉУПЧО

 

072/223-365

 

ДА

12.

ДОДОВСКИ БОЈАН

 

076/432-887

 

НЕ

13.

ЃОРГИЈЕВ ВАСИЛ

АД Ипсо Јуре

Јане Сандански 13

047/221-980

 

ДА

14.

ЃОРГИЈЕВ ОЛЕГ

АД Ипсо Јуре

Јане Сандански 13

047/221-980

 

НЕ

15.

ЃОРГОНОСКА-БОШЕВСКА

ИРИНА

 

070/621-705

 

ДА

16.

ИВАНОСКИ ДАНИЕЛ

Филип Втори

Македонски 13/8

047/237-953

075/424-735

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

14,02,2011

17.

ИЛИЕВСКИ  ОЛИВЕР

бул. 1 Мај 148/2

075/449-198

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2004

18.

ЈОЦЕВСКА ЕЛИЗАБЕТА

 

071/235-196

 

ДА

19.

ЈОШЕВСКА АНГЕЛИНА

Бул. 1 Мај 134/2

047/221-715

075/575-674

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

17,06,1991

20.

КОЖОВСКИ ЉУПЧО

Иван Милутиновиќ бб ТДЦ Шехерезада Лам Б лок.19

075/433-678

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

08,04,1995

21.

КОТЕСКА – КАЛАЈЏИЕВСКИ

КАТЕРИНА

П.П.Његош

бр.128/10

078/451-102

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

април 2013

22.

КУШЕВСКИ ИВИЦА

 

070/237-586

 

ДА

23.

МИХАЈЛОСКИ КИРИЛ

Климент Охридски бр.35 Пелагонка 2 лам.4, кат3

076/420-533

076/350-503

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

04.04.2012

24.

ПАВЛОВА ТАТЈАНА

 

071/836-046

 

ДА

25.

ПАШОВСКИ ВЛАДИМИР

 

070/803-225

 

НЕ

26.

ПЕТЛИЧКОВА ИРЕНА

 

070/395-050

 

НЕ

27.

ПРЧЕВСКИ ПЕТАР

 

071/222-161

 

ДА

28.

РУТЕВСКИ ИВАН

Цар Самоил 32

071/807-783

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Мај 2011

29.

СОТИРОВСКА МАРГА

Фуштани бр.10

047/226-099

070/542-741

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

септември 1994

30.

СТОЈАНОВСКА СОЊА

 

070/373-031

 

ДА

31.

СТОЈКОВСКИ ЗОРАН

 

075/269-012

 

ДА

32.

ТАНЧЕВСКИ АЛЕКСАНДАР

Иван Милутиновиќ

15/1

047/240-090

070/518-275

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1993

33.

ХРИСТОВСКИ БОРЧЕ

АД Ипсо Јуре

Јане Сандански бр.13

047/221-980

 

 

ПРИЛЕП

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

АДАМЧЕСКИ ИЛИЈА

Борка Утот бр.16

070/308-753

076/308-753

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

октомври 2012

2.

АНГЕЛЕСКА ВИОЛЕТА

Хотел Скопје 1кат

070/497-710

076/661-810

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1992

3.

ДОЛГОСКИ АЛЕКСАНДАР

ул. Моша Пијаде

36

070/925-108

 

1998

4.

ЈАКИМОСКИ ЖИВКО

ул. Андреј

Слабејко бр.8

070/259-589

048/414-033

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1998

5.

КАЗАНЏИСКИ ЖАРКО

ул. Браќа

Ламески бр. 21

075/308-628

048/422-151

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1996

6.

КИСЕЛОСКИ СЛОБОДАН

ул. Херој Карпош

бр.23

070/353-315

048/416-263

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1994

7.

СПИРКОСКИ ИВАН

Караорман бр.8

кат,2

071/369-553

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

14.10.2011

8.

ТОДОРОСКИ КИРИЛ

бул. Гоце Делчев

бр.78

070/716-195

076/226-522

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

10.12.2010

9.

ТОШЕВ ГОЦЕ

Републиканска

бр. 14А

078/734-076

077/791-171

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

октомври 2010

ТЕТОВО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

БАЈРАМИ ИБРАИМ

Илинденска  бб

ГТЦ кат 2, канц.30

070/388-544

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

11.02.2011

2.

ИДРИЗИ НАСЕР

Илинденска 71

072/245-815

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

12.06.2013

3.

ЈОВАНОСКИ ДРАГИША

ул. ЈНА бр.14

070/588-008

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

06.06.2006

4.

СИМЈАНОСКИ АЛЕКСАНДАР

Плоштад Македонија бр.25 кат.1

070/371-787

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2007

5.

ТРИФУНОВСКИ НЕНАД

ул. Радован

Цониќ бр.12

070/605-805

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2000


ШТИП

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

ЖЕЖОВ ВАНЧО

Ул. Кирил и

Методија 52 А

075/297-467

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1996

2.

ЛЕВКОВ МИТЕ

ул. Тошо Арсов

бр.36 кат.2

078/322-519

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2004

3.

ЛИКОВ НИКОЛА

Штипски сокак бб

070/954-735

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

октомври 2003

4.

МИЈАЛОВА ШТЕРЈОВА

БИЛЈАНА

ул. Виничка бр.18

075/414-953

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1996

5.

ТРАЈАНОВСКИ ФИДАНЧО

Браќа

Миладинови 10

070/322-692

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1980

6.

ЏОРЛЕВ ДАРКО

ул. Кирил и Методиј бр.46А

078/347-144

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2005

ВЕЛЕС

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

АНГЕЛОВСКА ЉУБИЦА

Никола

Оровчанец 15-1/7

070/265-128

043/211-464

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

21.12.2012

2.

ГАШЕВ ОЛИВЕР

ул. Гоце Делчев

бр. 26

070/265-471

043/613-104

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.10.1998

3.

ГЕОРГИЕВСКИ ПЕТРЕ

ул. Гоце Делчев

бр.26

070/216-222

070/311-222

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

24.06.2011

4.

ЗДРАВКОВСКИ НИКОЛА

ул. Гоце Делчев бр.26

070/216-364

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Декември 2006

5.

ПЉАКОВ МАРЈАН

ул. Маршал Тито

бр.60/2

076/406-316

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2008

6.

ТЕОВ ДЕЈАН

Страшо Пинџур

бр. 4/2

072/255-732

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Април 2001

7.

ТРАЈКОВСКИ ТРАЈЧЕ

Гоце Делчев 6

078/444-408

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

07.02.2013

ДЕЛЧЕВО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

ВЕЛИЧКОВСКИ КИРИЛ

бул. Македонија

бб

070/213-117

033/410-018

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

20.10.2008

2.

МИТЕВСКИ БЛАГОЈ

Орце Николов бр.

35

075/275-641

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

април 2013

3.

СИМОВ ДУШКО

бул.Македонија К-1

033/410-369

070/349-581

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

06.10.1992

4.

ТРИЧКОВСКА БИЉАНА

ул. Методиј

Митевски Брицо бб

071/985-243

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

18.10.2007

КИЧЕВО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

СИЉАНОСКА ТАТЈАНА

бул. Ослободување

бр.9/5

070/223-808

045/227-135

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1996

КОЧАНИ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

АНАКИЈЕВ СЛАВКО

Стево

Теодосиевски 33

033/277-267

070/505-073

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2001

2.

КУЗМАНОВА СВЕТЛАНА

ул. Никола Карев бб

076/434-600

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

07.12.2007

ГЕВГЕЛИЈА

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

ЈАНЧЕВА ЉУПКА

Маршал Тито

бр.77/3-5

078/395-696

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Јуни 2010

2.

ЈАНЧЕВА ЃОРЃИЕВА ЗОРИЦА

Гевгелиски

партизански одреди бр.1/7

070/444-461

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2008

СТРУМИЦА

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

АРАБАЏИЕВ ВАСИЛ

Плоштад

Маршал Тито 4

071/345-548

034/330-222

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

09.10.2006

2.

ГОЦЕВСКИ ДАРКО

ул. Маршал Тито

бр.135

070/491-503

034/328-092

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2005

3.

ГОЏИРОВ КИРИЛ

ул. Ленинова 17

075/318-777

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Јуни 2012

4.

ДОНЧЕВА СИЛВАНА

ул. Ленинова 15

спрат 4 к.70

070/374-412

034/340-440

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2005

5.

ИВАНОВА БИЛЈАНА

Ленинова бр.15 кат.1

076/370-070

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

12.06.2008

6.

МАЃЕРОВСКИ ЖИВОРАД

ул. Невена

Стојкова бр.17/1/5

070/763-369

034/324-588

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1996

7.

СОКОЛОВА ЈУЛИЈА

ул. Димитар

Цветинов бр.9-А

077/518-347

034/324-983

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1995

8.

СУЛЕЈМАНОВ АКСЕЛ

ул. Ленинова 15

070/310-888

034/344-576

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1987

КАВАДАРЦИ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

АЈТОВ ЖИВКО

Илинденска бр.18

076/296-028

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

09,12,2004СВЕТИ НИКОЛЕ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

ГАВЕВСКИ ИГОР

Плоштад

Илинден бб

077/646-663

032/441-067

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2004

2.

ЈАНЕВСКИ ЈАНЧЕ

Ленинова 53

071/226-165

032/442-953

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1996

3.

ПАНЕВСКИ ДРАГАН

Вера Циривири 2

078/226-140

071/226-150

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

12.02.2003

КРИВА ПАЛАНКА

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

АЛЕКСОВСКИ ЈОСИП

ул. Свети Јоаким Осоговски бр.149

070/384-082

031/372-001

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2006

2.

АЛЕКСОВСКИ РАДЕ

ул. Свети Јоаким

Осоговски бр.149

070/274-081

031/372-001

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1979

3.

ДИМИТРОВСКИ

АЛЕКСАНДАР

ул. Свети Јоаким

Осоговски бр.171

070/397-751

075/448-070

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2008

4.

СТАНОЈКОВСКИ АНДРЕЈА

11-ти Октомври 25

071/798-190

077/695-405

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

06.04.2012НЕГОТИНО

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

МИТКОВСКА СЛАВИЦА

Маршал Тито бб

070/917-989

075/717-099

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1992

2.

ПАНОВА НИКОЛИНА

Јане Сандански

10

071/544-933

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2003РАДОВИШ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен правосуден испит

1.

АНДОНОВ СЛАВЧЕ

ул. 8-ми

Септември бр.86

075/506-103

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

13.12.2005

2.

ЗДРАВЕВ БЛАЖЕ

Самоилова 36г

070/578-302

032/634-053

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1997

3.

КРСТЕВ ЗОРАНЧЕ

ул. Блаже Конески бр.4

075/680-823

032/551-302

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2001

ПРОБИШТИП

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дата- положен

правосуден испит

1.

МАКРЕСКА ПЕТКОВСКА

КАТЕРИНА

Јакин Стојковски

7

070/317-677

078/406-130

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

21.12.2011


 
	

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме